Lager energieverbruik door schone apparatuur

WKK installaties reinigen

De energie uit afgevoerde rookgassen kan veelal tot meer dan de helft worden teruggewonnen.

Door periodieke reiniging van rookgaskoelers, rookgascondensors en platenwisselaars zorgen wij ervoor dat het energieverbruik laag en het rendement hoog blijft. Geavanceerde reinigingsapparatuur zorgt ervoor, dat warmtekrachtkoppelingen optimaal functioneren, dat het milieu niet wordt belast en er hoegenaamd geen residu hoeft te worden afgevoerd.