Een schoon zonnepaneel levert optimaal rendement

Zonnepanelen reinigen

Zure regen, vogeluitwerpselen, zoutaanslag, stof en allerlei plaatselijke vervuilinginvloeden vinden op zonnepanelen een uitstekend aangrijpingspunt. Vanaf het moment van plaatsing zal zich een dunne laag stof afzetten op de panelen die niet door de regen wordt meegenomen en die de hoeveelheid ingestraald licht gaat beperken. De snelheid van vervuiling is sterk afhankelijk van de omgeving.

Door een goed uitgedachte en uitgevoerde reiniging neemt de levensduur van de gebruikte zonnepanelen en draagconstructies toe, terwijl het een positieve bijdrage aan de opbrengst levert. Door uw zonnepanelen op professionele wijze te laten reinigen behoudt u steeds het hoogst mogelijke rendement.